IPC 400

Simulator za ispitivenje sistema pumpa dizna (EUI/PLD).

Može se nadograditi na bilo koji probni sto.

Automatske probe i dijagnostika elemenata i trenutni prikaz rada u numeričkoj i grafičkoj formi.

Mogućnost memorisanja i štampanja izveštaja.

Uporedne automatske test liste za sve tipove protoka i pritiska.